Body

Zelfzorg omtrent de rubriek body heeft betrekking tot een heel breed gamma van mogelijkheden. Vanuit een integraal perspectief onderscheiden we een fysiek , een subtiel en een causaal lichaam. We kunnen deze lichamen apart trainen of overlappend, afhankelijk van de techniek die je kiest.
Het fysiek lichaam is het lichaam dat aanwezig is in de wakkere staat. Men benoemt de energie van dit lichaam vaak als grofstoffelijk. Het subtiele lichaam is het lichaam aanwezig in de droomstaat. Het subtiele domein kan je opdelen in verschillende subcategoriën. Verschillende tradities gaan deze ook anders benoemen waardoor het een verwarrende boel kan lijken. Enkele voorbeelden van subcategorieën zouden kunnen zijn: het etherische lichaam, het astrale lichaam, het energetische lichaam, het archetypische domein, de individuele schaduw, de collectieve schaduw... Deze domeinen maken nog deel uit van de wereld van de vorm. We benoemen al deze domeinen samen als subtiel. Het causale lichaam is het lichaam dat aanwezig is in de diepe droomloze staat. Men benoemt deze energie vaak als de causaal. Het is de thuis van de getuige. En de getuige kan niet gezien worden. Vandaar dat het ook geen deel meer uitmaakt van de wereld van de vorm.


Mijn favorietenSommige zijn kleine korte technieken, anderen zijn meer uitgebreid. Sommige zaken zullen instant lukken, anderen vragen oefening. Kies er maar uit wat je leuk vind of wat je intrigeert. Ik wens je veel ontdekkingsplezier toe!

Mijn favorieten, specifieker geordend


Een techniek kan op verschillende vlakken tegelijk werken. Hij kan een insteek hebben, een vertrekpunt en het effect kan doorsijpelen naar andere niveau's. Net zoals het rimpeleffect van een steen die je in water gooit. bv. als je de Wim hof methode beoefent en je neemt een koude douche, dan zou je kunnen zeggen dat dat iets zuiver fysieks is. Een koude douche is namelijk topfitness voor heel je cardio-vasculair stelsel. Maar als je nauwlettender gaat observeren zal je merken dat je je daarbovenop nadien voor uren verfrist voelt, mentaal scherp, energiek en gefocust. Die simpele koude douche rimpelt dus door naar het subtiele lichaam. Joepie! Alweer 2 vliegen in één klap getraind, op een super eenvoudige manier. Als je dan weer de ademhalingstechniek van Wim hof toepast zal dat zelfs mogelijks doorrimepelen naar Causaal.

Hierbij zijn de technieken zo geordend, zodat je onmiddellijk ziet op welke lichamen het effect voelbaar is. Zo kan je makkelijk een keuze maken, afhankelijk van welk lichaam je wil trainen.