Mindfulness volgens Boeddhisme of ZenIn het Boeddhisme verwijst de term mindfulness naar het ten volle aanwezig zijn in het moment. Het moment aanvaarden zoals het is, zoals het zich voordoet, van moment tot moment. Meestal lopen we weg van dingen die we niet leuk vinden en klampen we ons vast aan dingen die we wel leuk vinden. In de traditie benoemt men dit als "craving" and "aversion" We verlangen naar iets of we duwen eerder iets weg. Beide bewegingen zijn bewegingen, weg van het "nu." Elke beweging weg van het "nu" veroorzaakt lijden. (dit is niet hetzelfde als pijn)  • slideDe Boeddha heeft 4 nobele waarheden opgemerkt:

1. Elk levend wezen is onderhevig aan Dhukka of elk levend wezen ervaart een vorm van lijden.
2. Er is een oorzaak van alle lijden.
3. Het is mogelijk deze oorzaak te doorzien en bijgevolg het lijden te stoppen.
4. De manier om dit te doen is door het 8-voudige pad te bewandelen.

Elk van deze nobele waarheden kan je heel fel uitdiepen en dienen met nuance begrepen te worden. Bv. wat wordt exact bedoeld met "Dhukka?" De term lijden is een veel te enge vertaling van het oorspronkelijke woord in het Pali. Of wat bedoelt men precies met "het stoppen van het lijden?" Welk lijden kunnen we exact stoppen? En hoe?
In de oorspronkelijke mindfulness, zoals het Boeddhisme het bedoelt gaan we het nu aanvaarden in al zijn facetten. We mediteren in totale overgave en aanvaarding van het moment. Volledig open, vrij, wakker, alert, ongedwongen, aanwezig. Bij deze beoefening volgt er automatisch een beweging van een identiteit met je "kleine zelf" naar een identiteit met je "ware Zelf." Er onstaat spontaan een soort wedergeboorte. Vanuit een absoluut perspectief heeft deze beoefening geen enkel doel. Vanuit een relatief perspectief kan je stellen dat het doel is om spiritueel te ontwaken.


Mogelijke meditatiehoudingen & tips

Zazen
Zazen betekent letterlijk: "zittende meditatie." Voor diepgaande beoefening van zazen is een dagelijkse oefening aan te raden. We zitten ook wekelijks in groep samen in Leuven waar we deze vorm van meditatie beoefenen. Peter begeleidt het eerste deel van de meditatie. Indien u interesse heeft, voel u dan welkom! Info wekelijkse Zen