Spirit


Deze module traint je in het non-duale perspectief, Spirit. Het causale is de thuisbasis van het getuige perspectief. Non-dualiteit is je immanente spirituele grondslag, agapé. Het absolute, het onbeschrijfelijke, wat de bouwsteen is van je wezen of wie je eigenlijk bent. Verschillende tradities geven hier weer verschillende namen aan. De meeste mystieke takken van religie benoemen dit elk op hun manier. Daardoor kan het verwarrend overkomen. Ik vroeg ooit eens aan een moslim wat de defintie van "Allah" was? Hij antwoordde me onmiddellijk: "Onbeschrijfelijk. Ik dacht bij mezelf: -we spreken dezelfde taal- :-)  • slide


Mijn favorieten?


Vipassana focust meer op het causale domein, maar zal uiteindelijk uitmonden in non-dualiteit. Zen heeft oorspronkelijk geen enkele interesse in iets anders dan non-dualiteit. Het is daarom de zuiverste oefening voor mij om dit perspectief te beoefenen.