This combines hard-hitting mindfulness practice with leading-edge discoveries in neuroscience and developmental psychology, giving you what you need to dramatically deepen your awareness and skill by awakening the eight major levels of evolution alive in you right now.


Full spectrum Mindfulness


... is een combinatie van pure Zen en spiral dynamics. Ditlaatste omschrijft een holarchie van stadia die onze blik op de wereld bepalen. We gaan als het ware mediteren per niveau van ontwikkeling om tot een volledige integratie te komen van alle drives in alle niveaus van heel de spiraal.

Als bepaalde impulsen of "drives" van een niveau niet mooi geïntegreerd zijn kan dit leiden tot pathologie en afremming van je persoonlijke evolutie doorheen de spiraal. Bv. als de "honger" impuls in het archaïsch niveau niet mooi geïntegreerd is, kan dit leiden tot aversie of craving betreffende "honger." Maw: eetstoornissen of verslavingen. Als je deze eetstoornissen of verslavingen echt wil helen, dan dien je deze te integreren op het niveau van de spiraal waar de repressie heeft plaatsgevonden, nml. het archaïsche niveau.
Zo gaan we drive per drive, niveau per niveau, systematisch heel de spiraal overlopen.

Full spectrum mindfulness is dus een diepe heling van ons gehele zijn als mens. Je leert hoe je een "full spectrum scan" maakt van je hele wezen. Je belicht met deze techniek de diepste en moeilijkst te bereiken hoekjes van je psyche. Het zal je helpen om wonden te helen en knopen te ontwarren in de diepste lagen van je diepste bewustzijn.

Kennis van Zen en spiral dynamics is aangewezen.

We zetten de 8 onzichtbare niveaus die je kijk op de wereld bepalen even op een rij:  • slide

8 onzichtbare structuren

1. Food: The base of the pyramid, survival mindfulness is a critical component of managing your health, enhancing your vitality, and breaking free of the stranglehold that food holds over your life.

2. Sex: Sexual mindfulness is the root of maintaining erotic polarity, being present with your lover and maintaining a lifetime of deep sexual connection.

3. Power: Own it, wield it wisely, and learn to navigate it, because power mindfulness is a foundation of setting boundaries and knowing where you stand in this world.

4. Love: Love mindfulness supercharges your deepest relationships and connections with the most important people in your life in the deepest way possible, aligning your heart with something much greater than yourself.

5. Achievement: Achievement mindfulness aids your ability to author your own life and future, helping you learn to channel your power and focus on delivering the real-world results that move the needle in your life.

6. Harmony: Harmony mindfulness grounds a deep sensitivity to the most pressing moral issues of a world in pain with the presence and love to act as a healing force wherever you go.

7. Wholeness: In a world of seemingly-irresolvable tensions, competing mindsets, and differing worldviews, wholeness mindfulness gives you the capability to gauge and respond to every situation with wisdom, presence, and skillful clarity.

8. Unity: Modern science has shown how your happiness, deep flow states, and even your life purpose are tied to awakening to and serving something bigger than yourself, which is what unity mindfulness—one of the pinnacle forms of mindfulness—is all about.

Hoe?

We geven een voorbeeld van hoe je kan mediteren met een eerste "drive" uit de eerste structuur: "Honger." Je kan bv. dagelijks mediteren voor 10 min. per dag met 1 drive, gedurende een maand. (De duur zal verschillen afhankelijk van jouw identificatie met deze drive)


Vervolgens neem je de 2de drive van de eerste structuur: Bv. "dorst". Vervolgens de derde. bv. "warmte" enz. Als je gemediteerd hebt met de voornaamste drives van deze 1ste structuur en je hebt het gevoel dat deze van subject naar object gegaan zijn, dan heb je ze mooi geïntergreerd en dan kan je de volgende structuur aanvatten. De uitdaging is van dit met alle drives te doen die voorkomen in elke structuur en op deze manier een perfecte transcendentie en inclusie te bekomen van de gehele spiraal. Veel plezier ermee!