Cultiveren van dankbaarheid en vergevingWat je aandacht geeft, word groter!Peter


Waarom en hoe?

Mijn observatie is altijd geweest dat "Wat je aandacht geeft in je leven, groter wordt!" Als je dankbaarheid aandacht geeft, wordt dit groter. In deze oefening sta je stil bij de dingen die goed lopen in je leven, dingen waar je tevreden over bent. Je geeft deze dingen aandacht en automatisch cultiveer je een gevoel van geluk. Zo makkelijk en zo eenvoudig kan het zijn.

Wat je zou kunnen doen is een dagboekje bijhouden en dagelijks noteren waarvoor jij dankbaar bent, die dag. Wat is er goed gelopen die dag, wat vond je super? Belangrijk daarbij is van dat niet te snel te doen en van even in te voelen in dat gevoel van dankbaarheid wanneer je het neerschrijft. Hoe voelt dat? Hoe voelde dat moment? Je zal merken dat je makkelijker en makkelijker bij het gevoel van dankbaarheid kan komen. Het is een vicieuze cirkel. Idem met vergeving. Schrijf neer wie je vergeeft en waarom. En voel even die emotie.

Wat ik dagelijks doe in het kader van dankbaarheid met mijn gezin zijn 2 ritueeltjes:
Bij de maaltijd samen, houden wij mekaars handen vast in stilte. Het is een moment van mindfulness, waar we onze zintuigen wijd openzetten. Waar we ons eten ruiken, bekijken en even naar binnenkeren naar dat gevoel van dankbaarheid. Wij doen dit 3 trage ademhalingen lang, tot papa "smakelijk" zegt. :-) Zo eenvoudig kan het zijn.

Een tweede ritueeltje is bij het slapengaan van de kindjes. We zingen samen een liedje en na het liedje spelen we "het dankbaarheidsspelletje." Iemand krijgt het woord en noemt iets op waarvoor hij dankbaar is. Iedereen luistert aandachtig naar elkaar. De volgende is aan het woord en doet hetzelfde. Daarna de volgende, enz. We blijven een voor een dingen opnoemen waarvoor we dankbaar zijn die dag, tot het moment dat de inspiratie op is. Dan sluiten we af met nog een liedje en gaan de kindjes slapen. Zo delen we deze mooie oefening ook met onze kinderen.
Je kan ook vergeving toevoegen door bv. 1 iemand te vergeven die dag, waar je kwaad op bent/was.

Ik oefen dit ook in mijn meditatieritueel. Ik doe dit aan de hand van het "Gassho" gebaar, voor de meditatie, na de meditatie. In de Japanse traditie wordt dit zeer nauwlettend uitgevoerd. (zie volgende pagina) Voor mij hoeft het misschien niet zo nauwlettend maar gaat het hier vooral over de essentie, nml. het cultiveren van dankbaarheid. Dankbaarheid tov het bestaan, dankbaarheid tov elkaar, dankbaarheid tov het leven... noem maar op!Gassho en dankbaarheidsmeditatieUit research blijkt dat je immuniteit met 20-30% kan geboost worden op 1 week tijd als je dagelijks stil staat bij dingen waarvoor je dankbaar bent. Positieve emoties kan je bekrachtigen in je leven door het beoefen van dankbaarheid. De negatieve emoties kan je benaderen door te vergeven. Maw als je dagelijks een klein momentje inbouwt om dankbaarheid en vergeving te cultiveren, dan doe je zeer effectief werk vanuit het upper left quadrant om je immuniteit te optimaliseren.