Spirit

Deze module traint je in het non-duale perspectief. Het leren erkennen van je spirituele grondslag. Het absolute, het onbeschrijfelijke, wat de bouwsteen is van je wezen of wie je eigenlijk bent. Verschillende tradities geven hier weer verschillende namen aan. De meeste mystieke takken van religie benoemen dit elk op hun manier. Daardoor kan het verwarrend overkomen. Ik vroeg ooit eens aan een moslim wat de defintie van "Allah" was? Hij antwoordde me onmiddellijk: "Onbeschrijfelijk. Ik dacht bij mezelf: -we spreken dezelfde taal- :-)

  • slideMijn favorieten?