Mind

De module mind heeft te maken met ons denken, onze ideeën, overtuigingen, ons wereldbeeld, de Noösfeer. Je zou ook kunnen zeggen dat het gaat over de mogelijkheid om andere perspectieven in te nemen. Er zijn weer onnoemelijk veel oefeningen die je zou kunnen doen om je denken te trainen. Misschien lees of studeer je graag? Ik verkies ook graag audioboeken en film als medium. Alles is goed om je denken te verruimen en je te trainen in het innemen van andere perspectieven.


  • slide
  • slide