Title image

Visie

Ik zie Shiatsu massages als een uiterst waardevol deel van een integrale behandeling van een gezondheidsklacht. Een integrale aanpak impliceert een multidisciplinaire aanpak. Ik geloof in de kruisbestuiving tussen verschillende disciplines met een hechte samenwerking als leidraad. Men spreekt vaak over Westerse en Oosterse geneeskunde. Ik zie de noodzaak niet in voor deze artificiële dichotomie…


Zou het niet mooi zijn moest iemand met bvb. een cardiaal probleem, naast zijn klassieke behandeling bij zijn cardioloog eveneens aan de slag gaan met voeding, beweging, psychische processen, emotionele blokkades, spirituele vraagstukken, levensovertuigingen,... en natuurlijk ook de energetische blokkades die mogelijks aan de basis liggen van het probleem? Dit laatste is de specialiteit van Shiatsu. De persoon zou eens kunnen kijken hoe begrippen als : eigenliefde, passie , enthousiasme, daadkracht, goesting, lachen, verbinden,… in zijn leven passen. Er zijn onnoemelijk veel uiteenlopende zaken die kunnen gelinkt worden aan de energie van het hart. Welke relevant is voor deze persoon is afhankelijk van persoon tot persoon en moet met aandacht en zorg individueel bekeken worden.


De inspiratie voor deze integrale aanpak haalde ik bij Ken Wilber. Zijn model om te kijken naar de werkelijkheid is een verademing voor mij. Het biedt me een gestructureerd overzicht over de verschillende aspecten van het leven. Het is een samenvatting van alles , een integratie van Oost en West en oud en nieuw. Een elegante metafysische blauwdruk van het leven in al zijn schoonheid. Het pleit voor een inclusieve visie, met respect voor ieders deel van de waarheid. Het is een open kader dat toepasbaar is op elk aspect van het leven. Ik pas dit eenvoudigweg toe op gezondheid.


Sinds de dag dat ik me vertrouwd maakte met de integrale visie, is het voor mij onmogelijk geworden om niet meer door deze bril te kijken. Elke conversatie met mensen, elk nieuwsfeit, elke nieuwe ontdekking, elke wetenschap, elke ervaring, alles wat ik maar mogelijks kan bedenken heeft een legitieme plaats in dit model. Op die manier is alles wat ik doe, of ik nu aan mijn huis bouw, muziek speel, praat met mensen, nadenk over het leven, papa ben, les geef, mensen masseer of wat dan ook, steeds overgoten met een integrale saus. Of heeft alles m.a.w. een “integral touch.”


In deze clip legt Wilber een basisbegrip uit van het integrale model: de 4 kwadranten ofwel 4 verschillende perspectieven om te kijken naar de wereld.