Title image

Verloop van een sessieDe massage wordt gegeven al liggend op een futon, een japanse matras. De eerste maal dat u een behandeling krijgt zal er iets meer tijd voorzien worden voor een korte anamnese zodat de behandeling zo goed mogelijk op jou maat kan afgestemd worden. Een behandeling begint met een kort gesprek om jouw eventuele klachten of specifieke vragen aan bod te laten komen. Ook na de behandeling is er ruimte om in te gaan op inzichten of eventueel losgekomen emoties. Hoe langer men reeds last heeft van een klacht, hoe langer het duurt om het energetische evenwicht te herstellen. Voor chronische klachten maak ik graag een aantal afspraken kort na mekaar. Als de klacht gestabiliseerd is kan een onderhoudsbehandeling aangewezen zijn. Een behandeling kan 3 tot 5 dagen doorwerken. Behandelingen worden gegeven op loszittende kledij. Liefst geen dikke of stevige kledij, zoals bvb. jeansbroeken. Let ook op attributen zoals broeksriemen, juwelen,… deze bemoeilijken de massage.