Essentiële peilers van integrale zelfzorg

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal facetten van ons menszijn een immense impact hebben op ons welzijn. We hebben het over: lichaam, geest, ziel/Geest, shaduw, ethiek, seks, werk, emoties en relaties. De meest essentiële, zijn de eerste 4. In deze rubriek, integrale zelfzorg, geef ik een aantal praktische voorbeelden uit mijn eigen ervaring hoe ik zelf aan de slag ga met deze facetten of kernaspecten van zelfzorg. Er is een onnoemelijk diverse lijst van oefeningen, technieken of disciplines die je zou kunnen beoefenen om elk van deze kernaspecten te trainen. Ik laat er hier enkele aan bod komen waar ik zelf een heel positieve ervaring mee heb. Ik hoop dat ik je hiermee kan inspireren mocht je dat kunnen gebruiken.  • slideIntegrale visie gaat ervan uit dat het goed is alle verschillende kernaspecten te erkennen, een plaats te geven en op een of andere manier te trainen om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van deze facetten opnemen, het snelst groeien. Vooral de eerste 4 zijn uitermate bepalend voor je persoonlijke evolutie. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur.

Essentiële peilers van integrale zelfzorgNeem bv. Body Doe jij graag aan gewichtheffen of zwemmen, lopen of fitness, yoga of muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even wat van lichaamsbeweging,… alles is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Zolang dat je beseft dat je een lichaam hebt, en dat je iets (of meerder dingen) doet om dit te onderhouden. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. Aan yoga, dit zal een fysiek effect hebben, een mentaal effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel.” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Kundalini yoga is niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.

Mocht je een van deze kernaspecten over het hoofd zien in je dagelijkse oefening, dan ben je daar uiteraard vrij in maar dan is het goed dat je je bewust bent dat er een belangrijk deel van je menszijn geen aandacht krijgt en niet geoefend wordt. Dat kan gevolgen hebben in je dagelijks leven en je persoonlijke evolutie.

Kijk eens wat jij zou kunnen gebruiken in je leven en implementeer het, geef het prioriteit, en ervaar de positieve gevolgen in je leven! OF laat je inspireren door 1 van de suggesties die ik uit eigen ervaring onderschrijf.

Bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!

Waarom deze 4 facetten?In een integrale visie onderscheid men een aantal belangrijke processen. Men noemt deze: “waking up, growing up, cleaning up, showing up en opening up. “Growing up” gaat over de evolutie doorheen de stadia van bewustzijn, lopende van archaïsch tot super-integraal. “Waking up” heeft meer betrekking op het vertrouwd geraken met verschillende staten van bewustzijn, lopende van grofstoffelijk tot non-duaal. Als je deze in een matrix plaatst, krijg je 7 X 4 =28 verschillende perspectieven van waaruit men naar de wereld kan kijken en vanwaaruit de wereld er helemaal verschillend uitziet. Cleaning up heeft te maken met het in je bewustzijn brengen van onbewuste processen.  • slide

Het beoefenen van de 4 essentiële pijlers impliceert een crosstraining op alle fronten tegelijk waardoor de groei maximaal belooft te zijn, afhankelijk van je eigen engagement. Je zal meer perspectieven integreren in je bewustzijn, je zal een heler en completer mens worden. Voor grondige in diepte studie van de theoretische achtergrond info verwijs ik graag naar het werk van Ken Wilber.

Body

Zelfzorg omtrent de rubriek body heeft betrekking op ons grofstoffelijke lichaamMind

Zelfzorg omtrent de rubriek Mind heeft betrekking op ons subtiele lichaam. Dit kan zowel mentale acitiviteit omvatten als alles wat je in contact brengt met de subtiele staat van bewustzijn.Integrale visie gaat ervan uit dat het goed is al deze verschillende aspecten te erkennen, een plaats te geven en op een of andere manier te trainen om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van deze facetten opnemen, het snelst groeien. Vooral de eerste 4 zijn uitermate bepalend voor je persoonlijke evolutie. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur.

  • slide

Neem bv. "BODY" Doe jij graag aan gewichtheffen of zwemmen, lopen of fitness, yoga of muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even wat van lichaamsbeweging,… alles is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Zolang dat je beseft dat je een lichaam hebt, en dat je iets (of meerder dingen) doet om dit te onderhouden. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. Aan yoga, dit zal een fysiek effect hebben, een mentaal effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Kundalini yoga is niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.
In bijhorend schema zie je enkele suggesties die zinvol kunnen zijn per discipline. Kijk eens wat jij nog zou kunnen gebruiken in je leven en implementeer het, geef het prioriteit, Just do it en ervaar de positieve gevolgen in je leven!
En bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!


Soul / Spirit

Zelfzorg omtrent de rubriek Soul / Spirit heeft betrekking op ons causale lichaam en non-dualiteit.Integrale visie gaat ervan uit dat het goed is al deze verschillende aspecten te erkennen, een plaats te geven en op een of andere manier te trainen om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van deze facetten opnemen, het snelst groeien. Vooral de eerste 4 zijn uitermate bepalend voor je persoonlijke evolutie. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur.

  • slide

Neem bv. "BODY" Doe jij graag aan gewichtheffen of zwemmen, lopen of fitness, yoga of muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even wat van lichaamsbeweging,… alles is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Zolang dat je beseft dat je een lichaam hebt, en dat je iets (of meerder dingen) doet om dit te onderhouden. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. Aan yoga, dit zal een fysiek effect hebben, een mentaal effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Kundalini yoga is niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.
In bijhorend schema zie je enkele suggesties die zinvol kunnen zijn per discipline. Kijk eens wat jij nog zou kunnen gebruiken in je leven en implementeer het, geef het prioriteit, Just do it en ervaar de positieve gevolgen in je leven!
En bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!


Shadow

Zelfzorg omtrent de rubriek Shadow heeft specifiek betrekking op de onbewuste processen die spelen in ons lichaam.Integrale visie gaat ervan uit dat het goed is al deze verschillende aspecten te erkennen, een plaats te geven en op een of andere manier te trainen om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van deze facetten opnemen, het snelst groeien. Vooral de eerste 4 zijn uitermate bepalend voor je persoonlijke evolutie. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur.

  • slide

Neem bv. "BODY" Doe jij graag aan gewichtheffen of zwemmen, lopen of fitness, yoga of muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even wat van lichaamsbeweging,… alles is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Zolang dat je beseft dat je een lichaam hebt, en dat je iets (of meerder dingen) doet om dit te onderhouden. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. Aan yoga, dit zal een fysiek effect hebben, een mentaal effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Kundalini yoga is niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.
In bijhorend schema zie je enkele suggesties die zinvol kunnen zijn per discipline. Kijk eens wat jij nog zou kunnen gebruiken in je leven en implementeer het, geef het prioriteit, Just do it en ervaar de positieve gevolgen in je leven!
En bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!