Title image

Over Shiatsu…Shiatsu gebruikt massagetechnieken om energieën in het lichaam vrij te laten stromen. Hierdoor wordt de natuurlijke balans hersteld en gezondheid bevorderd. Net als Acupunctuur doet het beroep op het zelfhelend vermogen van de mens. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid op gezondheid teruggegeven aan de cliënt. Shiatsubeoefenaars zijn geen magische helers. Het is de mens als integraal geheel, die zichzelf heelt, onder begeleiding van een Shiatsubeoefenaar. Door de liefdevolle aanwezigheid, als een moeder voor een kind, wordt een veilige omgeving gecreëerd. We trachten met onze aanraking mensen te raken in hun ziel - geborgen, open, respectvol, zonder oordeel, vrij.
De massagetechieken bestaan uit het geven van druk, strekkingen en rotaties. De shiatsubeoefenaar zal hiervoor zijn vingers, handen, ellebogen, knieën, handpalmen en voeten gebruiken.
Tijdens een massage kunnen eliminatieprocessen in gang gezet worden. Dit houdt in dat een klacht tijdelijk eerst kan verergeren alvorens ze verbetert. Dit is een natuurlijk proces en zegt iets over de impact van de massage. Soms kunnen bepaalde technieken ook gevoelig zijn. Dit is afhankelijk van mens tot mens en is vanuit energetisch oogpunt perfect normaal... Uiteraard kan je ook genieten van een shiatsumassage zonder een expliciete klacht. Elke massage werkt zowieso ontspannend. Shiatsu zorgt voor het behoud van je gezondheid en werkt tevens ook preventief.