4 kernaspectenIntegrale zelfzorgKeep it light and have some fun!4 Essentiële peilers van integrale zelfzorg

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal facetten van ons menszijn een immense impact hebben op ons welzijn. We hebben het over: lichaam, geest, ziel/Geest, shaduw, ethiek, seks, werk, emoties en relaties. De meest essentiële, zijn de eerste 4. In deze rubriek, integrale zelfzorg, geef ik een aantal praktische voorbeelden uit mijn eigen ervaring hoe ik zelf aan de slag ga met deze facetten of kernaspecten van zelfzorg. Er is een onnoemelijk diverse lijst van oefeningen, technieken of disciplines die je zou kunnen beoefenen om elk van deze kernaspecten te trainen. Ik laat er hier enkele aan bod komen waar ik zelf een heel positieve ervaring mee heb. Ik hoop dat ik je hiermee kan inspireren mocht je dat kunnen gebruiken.  • slideVanuit een Integrale visie erkennen we het bestaan van deze verschillende domeinen van ons menszijn. We proberen een zo heel mogelijk mens te zijn door een zo breed mogelijk gamma aan kernaspecten te beoefenen. Uiteraard hoef je niet alles te beoefenen en is het perfect OK om meer te specialiseren in iets dat je voorkeur uitdraagt. Maar het is ook goed om te weten waar je mee bezig bent, zodat je weet wat je met een bepaalde techniek aan het oefenen bent en wat niet. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van de 4 kernaspecten (body, mind, spirit and shadow) opnemen, het snelst groeien en evolueren doorheen de stadia van bewustzijn. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur, tijdsbesteding en zin.

Hoe gebruik je de Essentiële peilers van integrale zelfzorg?


Misschien wil je je fysiek lichaam wat meer aandacht geven? Top! Dan ga je naar het domein: "Body." En doe jij nu graag aan gewichtheffen, zwemmen, lopen, fitness, yoga, muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even welke lichaamsbeweging is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Doe je eens graag een zuiveringskuur voor je lichaam? Super! We erkennen simpelweg dat we een fysiek lichaam hebben en we doen iets, of meerdere dingen, om dit te onderhouden of te trainen. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. aan yoga. Dit zal een fysiek effect, een mentaal effect, een energetisch effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel.” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Zo is Kundalini yoga niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga, Yin -yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.  • slide

Het integraal model geeft je inzicht in waar je mee bezig bent. Wij zijn als mens een holistisch geheel. Dus alles heeft een invloed op al de rest. En toch hebben technieken ook hun specifieke invalshoek, hun focus, hun grenzen. Het is handig om te weten welk domein je eigenlijk aan het oefenen bent en welk niet. Het helpt je dus je blinde vlekken op te sporen. Het maakt je bewust van wat je misschien helemaal geen aandacht geeft. Wat ook OK is, zolang je je ervan bewust bent dat je dat aspect dan over het hoofd ziet. En om dit te verduidelijken zal er naast elke techniek een eenvoudige tekening staan om dit duidelijk te maken.

Laat je inspireren door mogelijks nieuwe domeinen te ontdekken en ervaar de positieve gevolgen onmiddellijk in jou leven!

Bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!

Waarom deze 4 facetten?In een integrale visie onderscheid men een aantal belangrijke processen. Men noemt deze: “waking up, growing up, cleaning up, showing up en opening up. “Growing up” gaat over de evolutie doorheen de verschillende stadia van bewustzijn, lopende van archaïsch tot super-integraal. “Waking up” heeft meer betrekking op het vertrouwd geraken met verschillende staten van bewustzijn, lopende van grofstoffelijk tot non-duaal. Als je deze in een matrix plaatst, krijg je 7 X 4 =28 verschillende perspectieven van waaruit men naar de wereld kan kijken en vanwaaruit de wereld er helemaal verschillend uitziet. Cleaning up heeft te maken met het in je bewustzijn brengen van onbewuste processen. "Showing up" heeft te maken met het erkennen van verschillende perspectieven op de wereld bekeken door de bril van de 4 kwadranten. En tenslotte "opening up" geeft je weer nieuwe perspectieven vanuit de bril van typologie van mensen. Het gaat dus allemaal om perspectieven. Het includeren van zoveel mogelijk perspectieven. Elke nieuw perspectief waarmee je vertrouwd raakt, trekt je uit je eigen perspectief en geeft je een frisse, nieuwe blik op jezelf en de wereld.


  • slide
  • slide
Het beoefenen van de 4 essentiële pijlers impliceert een crosstraining op alle fronten tegelijk waardoor de groei maximaal belooft te zijn, afhankelijk van je eigen engagement. Je zal meer perspectieven integreren in je bewustzijn, je zal een heler en completer mens worden. Is dat niet waar we voor willen tekenen?

Body

Zelfzorg omtrent de rubriek body heeft betrekking op ons grofstoffelijke lichaamMind

Zelfzorg omtrent de rubriek Mind heeft betrekking op ons subtiele lichaam. Dit kan zowel mentale acitiviteit omvatten als alles wat je in contact brengt met de subtiele staat van bewustzijn.Integrale visie gaat ervan uit dat het goed is al deze verschillende aspecten te erkennen, een plaats te geven en op een of andere manier te trainen om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van deze facetten opnemen, het snelst groeien. Vooral de eerste 4 zijn uitermate bepalend voor je persoonlijke evolutie. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur.

  • slide

Neem bv. "BODY" Doe jij graag aan gewichtheffen of zwemmen, lopen of fitness, yoga of muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even wat van lichaamsbeweging,… alles is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Zolang dat je beseft dat je een lichaam hebt, en dat je iets (of meerder dingen) doet om dit te onderhouden. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. Aan yoga, dit zal een fysiek effect hebben, een mentaal effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Kundalini yoga is niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.
In bijhorend schema zie je enkele suggesties die zinvol kunnen zijn per discipline. Kijk eens wat jij nog zou kunnen gebruiken in je leven en implementeer het, geef het prioriteit, Just do it en ervaar de positieve gevolgen in je leven!
En bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!


Soul / Spirit

Zelfzorg omtrent de rubriek Soul / Spirit heeft betrekking op ons causale lichaam en non-dualiteit.Integrale visie gaat ervan uit dat het goed is al deze verschillende aspecten te erkennen, een plaats te geven en op een of andere manier te trainen om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van deze facetten opnemen, het snelst groeien. Vooral de eerste 4 zijn uitermate bepalend voor je persoonlijke evolutie. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur.

  • slide

Neem bv. "BODY" Doe jij graag aan gewichtheffen of zwemmen, lopen of fitness, yoga of muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even wat van lichaamsbeweging,… alles is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Zolang dat je beseft dat je een lichaam hebt, en dat je iets (of meerder dingen) doet om dit te onderhouden. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. Aan yoga, dit zal een fysiek effect hebben, een mentaal effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Kundalini yoga is niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.
In bijhorend schema zie je enkele suggesties die zinvol kunnen zijn per discipline. Kijk eens wat jij nog zou kunnen gebruiken in je leven en implementeer het, geef het prioriteit, Just do it en ervaar de positieve gevolgen in je leven!
En bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!


Shadow

Zelfzorg omtrent de rubriek Shadow heeft specifiek betrekking op de onbewuste processen die spelen in ons lichaam.Integrale visie gaat ervan uit dat het goed is al deze verschillende aspecten te erkennen, een plaats te geven en op een of andere manier te trainen om een zo compleet mogelijk mens te zijn. Uit studie is gebleken dat mensen die een crosstraining van deze facetten opnemen, het snelst groeien. Vooral de eerste 4 zijn uitermate bepalend voor je persoonlijke evolutie. Wat je doet, binnen deze categorieën stem je af op je eigen voorkeur.

  • slide

Neem bv. "BODY" Doe jij graag aan gewichtheffen of zwemmen, lopen of fitness, yoga of muurklimmen, fietsen of inline skaten? Om het even wat van lichaamsbeweging,… alles is prima! Ga je bv. liever met gezonde voeding aan de slag? Ook goed! Zolang dat je beseft dat je een lichaam hebt, en dat je iets (of meerder dingen) doet om dit te onderhouden. Het kan ook zijn dat jouw keuze 2 of 3 vliegen in 1 klap meeneemt. Denk bv. Aan yoga, dit zal een fysiek effect hebben, een mentaal effect hebben en tegelijkertijd je voeling geven met zoiets als “je ziel” Daarbinnen zijn er uiteraard veel verschillen. Kundalini yoga is niet hetzelfde als Dru-yoga, Hata-yoga of Do-in yoga enz. Dus wees je bewust van wat je kiest en op welke domeinen dit effect heeft.
In bijhorend schema zie je enkele suggesties die zinvol kunnen zijn per discipline. Kijk eens wat jij nog zou kunnen gebruiken in je leven en implementeer het, geef het prioriteit, Just do it en ervaar de positieve gevolgen in je leven!
En bovenal, hou het licht en veel plezier ermee!